BTP EC

 • BTP EC légcsatornás ventilátor EC motorral
 • Köztes árammal és max. 1808 m3/h teljesítménnyel
 • 2 év garancia

Leírás

A BTP EC sorozatú ventilátorokat olyan szellőztető rendszerekben használják, amelyek viszonylag nagy sűrítést, erős légáramot és alacsony zajszintet igényelnek. Nagyszerű megoldást jelentenek a lakóépületek, többlakásos lakóépületek és középületek szellőztetésére.

A BTP EC ventilátorok kompakt méretekkel rendelkeznek, így kis helyekre is telepíthetők. 100, 125, 150/160, 200 és 250 mm átmérőjű szellőző csatornákhoz készült. A ventilátorház alumíniumból vagy acélból, a rotor lapátjai kiváló minőségű műanyagból készülnek.

A ventilátorokban nagyon nagy teljesítményű, EC technológiájú, egyenáramú motorok vannak beépítve, külső rotorral, hátrafelé hajlított lapátokkal. Ez a megoldás lehetővé teszi a villamos energia megtakarítását, magas hatékonyság elérését és az optimális vezérlést a teljes fordulatszám skálán.

A ventilátor bekapcsolása és teljesítményének vezérlése külső 0-10V vezérlőjel segítségével történik. Az EC vezérlési paraméter értékének megváltoztatásakor megváltozik a motor fordulatszáma, azt a rendszerkövetelményekhez igazítva. A lakásszellőztető rendszerekben a ventilátorok állandó nyomású, CSR-B vezérlős rendszerben működik, rácsokkal és higrosztatikus vagy nyomás szabályozású ablakszellőzőkkel összekötve.

A ventilátor tengelyéhez viszonyítva bármilyen szögben be lehet építeni. Az elektromos bekötéseket és a telepítést az Üzemeltetési Kézikönyvben leírtaknak és az elektromos kapcsolási rajznak megfelelően kell elvégezni.

CSR-B vezérlővel ajánljuk. Állandó nyomás szabályozój, amely többek között BTP EC légcsatornás ventilátorokkal való együttműködésre készülnek. A ventilátor fordulatszámának fokozatmentes szabályozását a ventilátor előtti állandó vákuum vagy a ventilátor utáni állandó nyomás biztosítja. A beépített PI kapcsolás a beállítások szabályozásának lehetőségével megengedi a nyomásbeállítás dinamikájának hozzáigazítását.

Kapcsolat

Írjon nekünk üzenetet!

 1. Az alábbiakban hozzájárulok, hogy a Brookvent Polska sp. z o.o., székhelye Oborniki Śląskiében, ul. Kościuszki 14-16, az Országos Cégnyilvántartás vállalkozói jegyzékébe a wrocławi Wrocław-Fabryczna Kerületi Bíróságának IX. Gazdasági Főosztály által bejegyezve KRS 0000463156 számon, stat. száma [REGON]: 022148754, adószáma [NIP]: 9151790915 (a továbbiakban BROOKVENT), hogy választ kapjak a BROOKVENT cégnek feltett kérdéseimre, a Személyes Adatok Védelméről szóló, 1997. augusztus 29-i törvénynek (Hiv.Közl. 1997. 133. sz. 883. tétel, a továbbiakban: Törvény), valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban GDPR) megfelelően, és ebből a célból többek között a kérdéssel kapcsolatos kereskedelmi információt kapjak az elektronikus postacímemre (az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló, 2002. július 18-i törvénynek megfelelően (Hiv.Közl. 2017., 1219. tétel)).A BROOVENT egyben arról tájékoztat, hogy:
  1. az adatok megadása önkéntes, az adatok pedig a kérdés megválaszolása után haladéktalanul törlésre kerülnek;
  2. a megadott személyes adatokat: kereszt- és vezetéknevet, cégnevet, beosztást, hivatalos e-mail címet és telefonszámot (amennyiben megadták) kizárólag a kezelés céljának megvalósításához szükséges ideig őrizzük meg, és a személyes adatok, azoknak a céloknak a megvalósítása után, amelyre gyűjtötték őket, haladéktalanul törölve lesznek a BROOKVENT adatbázisából;
  3. a személynek, akire az adatok vonatkoznak, jogában áll kérni a BROOKVENT cégtől, hogy hozzáférhessen az adataihoz, azokat kijavíthassa, törölhesse vagy a feldolgozásukat korlátozhassa, valamint megtilthatja a feldolgozásukat, továbbá jogában áll az adatait átvinni;
  4. bármikor lehetősége van a személyes adatainak a BROOKVENT általi kezelésére adott hozzájárulás visszavonására a rezgynacja@brookvent.pl címre küldött, „lemondás” tárgyú e-maillel, valamint, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja annak a feldolgozásnak a jogosságát, ami a hozzájárulása alapján, annak visszavonása előtt történt;
  5. az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása vagy megtagadása lehetetlenné teszi, hogy a BROOVENT az adatkezelés céljainak megvalósításával összefüggő intézkedéseket tegyen, beleértve, hogy válaszoljon a feltett kérdésre és más információkat szolgáltasson elektronikus úton;
  6. az átadott személyes adatokat a BROOVENT az általa végzett tevékenység keretében profilalkotásra használja fel, azoknak a céloknak a megvalósításához, azonban nem terjed ki rájuk az automatikus döntéshozatal;
  7. lehetőség van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi szervnél a Törvényben és a GDPR-ben rögzített előírások és szabályok szerint.

  Ezzel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén, kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen: rodo@brookvent.pl

 2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendeletének (EU Hivatalos Lapja L 119, 1. old.) 6. cikke 1. bek. a betűjének, valamint a GDRP cégünknél történt bevezetése alapján hozzájárulok, hogy a cégtől elektronikus úton, ajánlott termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi
  információkat kapjak az elektronikus úton teljesített szolgáltatásokról szóló, 2002. július 18-i törvény értelmében (Hiv.Közl.2017.1219 a későbbi módosításokkal)
  * amennyiben nem járul hozzá, kérünk, visszacsatoló információt, a rendelkezés a GIODO rendelet 2018.05.25-i hatásba lépésétől érvényes.
Go to Top