ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTI FELTÉTELEK

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 1. Az Általános Értékesítési Feltételek (ÁÉF) az Oborniki Śląskie-i székhelyű Brookvent Polska z o.o. társaság termékeinek rendelési és értékesítési feltételeit szabályozzák.
 2. Az ÁÉF az Oborniki Śląskie-i székhelyű Brookvent Polska z o.o. társaság és az általa kínált termékek vásárlói között kötött adásvételi szerződések és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatási szerződések elválaszthatatlan részét képezik, amennyiben ezek a szerződések másképpen nem rendelkeznek.
 3. A jelen ÁÉF további részében használt meghatározások a következőket jelentik:
  1. „Eladó” – a Brookvent Polska z o.o. társaság, székhelye: Oborniki Śląskie, ul. Kościuszki 14-16, cégjegyzékszám: 0000463156, adóazonosító: 9151790915, bejegyezve: a Wrocław-Fabrycznai Területi Bíróság (Wrocław) IX. Gazdasági Cégnyilvántartási Osztályán.
  2. „Vásárló” – az Eladóval szerződő partnere, aki az Eladótól termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol. A jelen ÁÉF csak a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdésének 4. pontja értelmében vett vállalkozásokra vonatkozik.
  3. „Felek” – Az Eladó és a Vásárló.
  4. „ÁÉF” – a jelen Általános Értékesítési Feltételek módosításaikkal és minden függelékükkel együtt.
  5. „Termék” – az Eladó gazdasági tevékenységét képező termékek, áruk és szolgáltatások, amelyekre az Eladó kereskedelmi ajánlata a fenti mértékben
  6. „Szállító” – futár, szállítmányozó vagy fuvarozó cég
 4. Az ÁÉF-et az Eladó minden olyan ajánlathoz csatolja, amelyet elküld a Vásárlónak. Az ÁÉF ezen felül az Eladó honlapján (brookvent.pl, www.brookvent.co.hu) is megtalálható.
 5. Amennyiben a Felek állandó gazdasági kapcsolatban állnak egymással, abból kell kiindulni, hogy a Vásárló elfogadja az ÁÉF-nek az Eladó honlapján található formáját, és az ÁÉF-et ilyenkor nem kell minden alkalommal átadni és minden egyes ajánlathoz számlához mellékelni.
 1. MEGRENDELÉS
 1. A Vásárló írásban, vagyis elektronikus levelezéssel (e-mailben) ill. faxon küldheti el vagy személyesen teheti meg megrendelését.
 2. A személyes megrendelést írásban kell rögzíteni és a megrendelőnek alá kell írnia.
 3. Ha az Eladó rendelkezik a megrendelt szortimenttel:
  1. azokat a munkanapon küldött megrendeléseket, amelyeket az Eladó aznap 13:00 óráig visszaigazol, az Eladó még aznap teljesíti.
  2. azokat a munkanapon küldött megrendeléseket, amelyeket az Eladó aznap 13:00 óra után igazol vissza, az Eladó a következő munkanapon teljesíti.
  3. A munkaszüneti napokon küldött megrendelésekre a pont a. alpontja érvényes.
 1. Ha az áru nincs készleten, az Eladó tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy mikor lehetséges a szállítás. Ilyen esetben az Eladó akkor teljesíti a megrendelést, ha a Vásárló elfogadta a megadott szállítási határidőt.
 2. Általános szállitási idő:
  1. dobozos termékek esetén átlagosan 3 munkanap
  2. raklapos termékek esetén átlagosan 5 munkanap
 3. Az Eladó a megrendelés napján érvényes árlistán vagy kereskedelmi ajánlatban szereplő árakon értékesíti a Vásárlónak a
 4. A listás árakból adott bármilyen kedvezményt az Eladó képviselője írásban, a Vásárlónak e-mailben küldött kereskedelmi ajánlatban igazolja
 5. Az Eladó a megegyezés szerinti Szállítóval juttatja el az árut a Vásárlónak. A Vásárlónak arra is lehetősége nyílik, hogy személyesen, közvetlenül az Eladó raktárából vegye át az árut. Az Áru szállításának összes költségét és kockázatát a Vásárló állja.
 6. Az Eladó nem vállal felelősséget a késedelmes szállításért, valamint vis maior vagy a Szállító az Eladó szállítóinak tevékenysége ill. mulasztása miatt keletkezett egyéb károkért.
 • VISSZAKÜLDÉS
 1. A leszállított terméket kizárólag abban az esetben lehet visszaküldeni az Eladónak, ha az Eladó ebbe írásban (e-mailben)
 2. Ha a Szállító által leszállított árun egyéb mechanikus sérülések találhatók, az Eladónak először a Szállító felé kell reklamálnia, és az esetről tájékoztatnia kell az Eladót
 3. Ha a Vásárló az Eladó írásbeli beleegyezése nélkül küld vissza terméket, akkor az Eladó a terméket:
  1. a Vásárló költségére küldi vissza a Vásárlónak, vagy
  2. visszatartja a Vásárlóval szembeni követelésének óvadékaképpen.
 4. A 3. pont alpontjában említett esetben az Eladó a termék raktározásának minden egyes megkezdett napjáért 100 PLN (száz zloty) raktározási díjat számít fel a Vásárlónak a raktárba történő felvétel napjától kezdődően.
 5. Az előző pontokban említett visszaküldés és átvétel a Vásárló saját költségére és felelősségére történik.
 6. A jelen pont alapján történő visszaküldés csak abban az esetben lehetséges, ha a termékek újak, sehová nem telepítették őket, nem használtak, nem kirakati, kiállítási darabok és eredeti csomagolásban vannak.
 7. A visszaküldés nem lehetséges lakkozott termékek vagy nem standard termékek esetében, különösen ha a termék külön gyártási folyamat során és/vagy kifejezetten a Vásárló kérésére készült.
 1. JÓTÁLLÁS
 1. A jótállás részletes szabályait az Általános Jótállási Feltételek címet viselő külön dokumentum
 1. REKLAMÁCIÓ
 1. A Vásárló azon reklamációit, amelyek:
  1. a leszállított áru mennyiségére vonatkoznak, az Eladó akkor kezeli, ha a Vásárló a szállítás időpontjától számított 3 napon belül írásban (e-mailben) jelenti be a reklamációt.
  2. a leszállított áru minőségére vonatkoznak, az Eladó akkor kezeli, ha a Vásárló a szállítás időpontjától számított 10 napon belül írásban (e-mailben) jelenti be a reklamációt.
 2. A fenti határidő után bejelentett reklamációt az Eladó nem ismeri el – az Eladó felelőssége ilyen esetben megszűnik.
 3. Azokkal a termékekkel kapcsolatban, amelyeket már telepítettek, felszereltek vagy amelyeken bármilyen módosítást végeztek, sem mennyiségi, sem minőségi reklamációt nem lehet bejelenteni.
 4. Az Eladó az alábbi módokon kezeli az általa elismert reklamációkat: a mennyiségi hiány kiegészítése, a hibás minőségű termék cseréje, vagy ha ez belátható időn belül nem lehetséges – az eladási ár és az esetleges szállítási költségek jóváírása. Az Eladó nem felel a késedelmes szállításból fakadó károkért, a Vásárló által fizetendő kötbérért vagy a Vásárló bármilyen más anyagi veszteségéért.
 1. FIZETÉS
 1. Az árat, a fizetés módját, a fizetési határidőt, a fizetés pénznemét és az Eladó bankszámlaszámát a számla Ha külföldi valutában kifejezett összeget kell bírósági úton behajtani, az Eladó a kintlevőség követelhetőségének napján érvényes árfolyam szerint, zlotyban hajthatja be a számlán feltüntetett összeg értékét.
 2. A következő fizetési módok elfogadottak: szállítás előtti utalás (előre utalás), utánvét, készpénz, a Vásárlóval egyeztetett későbbi időpontban történő utalás.
 3. A fizetés napjának az a nap számít, amelyen az összeget elkönyvelték az Eladó számláján.
 4. Amennyiben a Vásárló nem teljesíti határidőn belül a számlát, az Eladónak jogában áll:
  1. büntetőkamatot felszámítani,
  2. visszatartani a Vásárló részére történő szállításokat egészen addig, amíg a Vásárló nem teljesíti a késedelmes fizetés(eke)t,
  3. külső végrehajtó cégnek bejelenteni a kintlevőséget,
  4. a következő megrendelések esetén a későbbi időpontban történő utalás helyett az előre utalás, utánvét vagy készpénz fizetési módokat engedélyezni.
 5. A 4. pont alpontjában ismertetett esetben az Eladónak jogában áll a korábban adott kedvezményt visszavonni. Ebben az esetben az Eladó olyan számlával terheli meg a Vásárlót, amelynek összege az adott kedvezmény értékével egyezik meg. Az Eladó ezen felül a külső végrehajtás költségeivel is terhelheti a Vásárlót.
 6. Az Eladó mindaddig fenntartja magának az eladott áru tulajdonjogát, amíg a Vásárló ki nem fizeti a teljes árat.
 7. A reklamáció elküldése nem menti fel a Vásárlót azon kötelezettsége alól, hogy a leszállított termék árát határidőn belül fizesse
 • ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor megváltoztassa az áruk ajánlatait, valamint az értékesítésre kerülő áruk termékspecifikációját. Az Eladó nem áll jót azért, hogy a kínálatában szereplő egy adott áru elérhető-e, következésképpen nem felel azért, ha az aktuális kínálatában található árukra tett megrendelés nem teljesíthető. Ha a megrendelés nem teljesíthető, az Eladó azonnal értesíti a Vásárlót.
 2. Az Eladó semmiféle olyan ÁÉF-et nem fogad el, amelyeket a Vásárló esetlegesen
 3. A megrendelés és a Feleknek az ÁÉF-ben leírt kötelezettségeit a magyar jog szabályozza és aszerint értelmezendők. A Vásárló a jelen feltételek elfogadásával egyúttal a magyarországi állami bíróságok joghatóságát is Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény a jelen esetben nem alkalmazható. Mindennemű jogvita esetére – hatáskörtől függően – a Pécsi Járásbíróság, vagy a Pécsi Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Jogvita esetére a Felek – hatáskörtől függően – a Pécsi Járásbíróság, vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.