Airstream 1.2

 • Energiatakarékos
 • Kivételesen csendes
 • Javítja a helyiségek levegőminőségét

Leírás

Alkalmazás:

Központi elszívó ventilátor, amelyet önszabályozó szelepekkel történő működésre tervezték. Úgy tervezték, hogy szerelhető legyen mennyezetre vagy padlóra, beleértve az álmennyezetet is, vízszintes vagy függőleges helyzetben.

Az airstream 2.1 központi elszívó ventilátor folyamatos üzemelése közben kifújja az elhasznált levegőt a helyiségekből, ezzel alacsony nyomást generál, ami kényszeríti a friss levegő beszívását légbevezetőkön keresztül. Az elszívó rendszer megtervezéséhez és kiépítéséhez elegendőek az olcsó és univerzális kör- vagy négyszög keresztmetszetű csővezetékek, amelyek segítségével könnyű összekötni a rendszert minden helyiséggel. A pillanatnyi légszállítás növelési opció (boost) biztosítja a gyors levegőcserét a légszennyeződés-növekedés esetében. A berendezés kompakt alakja megkönnyíti a szerelést

nehezen hozzáférhető helyeken. Nagyon hatékony, kefe nélküli EC motor garantálja az alacsony energiafelhasználást és a magas akusztikai komfortot. Helyesen működő mechanikai szellőzési rendszer biztosít állandó, friss levegőpótlást, ami lényeges az egészségünk és a lakóhelyiségek állapota szempontjából.

Jellemzők:

 • Könnyű szerelés: ventilátorházba rögzített szerelési tartók.
 • Kompakt mérete megkönnyíti a szerelést nehezen hozzáférhető helyeken is.
 • A belseje önkioltó akusztikus habbal van kibélelve
 • A készülék a legújabb szabványok szerint lett bevizsgálva: a TÜV Rheinland által verifikált laboratóriumban vizsgálták az elektromos védelmet, a hatékonyságot és az akusztikát is. A fajlagos energiafogyasztást és a szellőzési rendszer hatékonysági mutatóját a független BRE laboratórium állapította meg Nagy-Britanniában. Az LVD és EMC irányelvek szerint tervezték.

Üzemmódok:

 • Könnyű szerelés: ventilátorházba rögzített szerelési tartók.
 • Kompakt mérete megkönnyíti a szerelést nehezen hozzáférhető helyeken is.
 • A belseje önkioltó akusztikus habbal van kibélelve.
 • A készülék a legújabb szabványok szerint lett bevizsgálva: a TÜV Rheinland által verifikált laboratóriumban vizsgálták az elektromos védelmet, a hatékonyságot és az akusztikát is. A fajlagos energiafogyasztást és a szellőzési rendszer hatékonysági mutatóját a független BRE laboratórium állapította meg Nagy-Britanniában. Az LVD és EMC irányelvek szerint tervezték.

Csatlakozó tartozékok:

 • airstream 2.1 80 – elszívás kívülre 1×D125mm, elszívás helyiségekből 1×D125mm + 4×D80mm
 • airstream 2.1 125 – elszívás kívülre 1×D125mm, elszívás helyiségekből 4×D125mm

Verziók:

 • A 80 és 125 modellt gyártják hagyományos kivitelben, illetve beépített relatív páraérzékelővel (HY) is.
 • Függetlenül a kiválasztott üzemmódtól és a sebességtől a beállított pára-küszöbérték túllépése 15%-kal növeli a ventilátor sebességét.

Kapcsolat

Írjon nekünk üzenetet!

 1. Az alábbiakban hozzájárulok, hogy a Brookvent Polska sp. z o.o., székhelye Oborniki Śląskiében, ul. Kościuszki 14-16, az Országos Cégnyilvántartás vállalkozói jegyzékébe a wrocławi Wrocław-Fabryczna Kerületi Bíróságának IX. Gazdasági Főosztály által bejegyezve KRS 0000463156 számon, stat. száma [REGON]: 022148754, adószáma [NIP]: 9151790915 (a továbbiakban BROOKVENT), hogy választ kapjak a BROOKVENT cégnek feltett kérdéseimre, a Személyes Adatok Védelméről szóló, 1997. augusztus 29-i törvénynek (Hiv.Közl. 1997. 133. sz. 883. tétel, a továbbiakban: Törvény), valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban GDPR) megfelelően, és ebből a célból többek között a kérdéssel kapcsolatos kereskedelmi információt kapjak az elektronikus postacímemre (az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló, 2002. július 18-i törvénynek megfelelően (Hiv.Közl. 2017., 1219. tétel)).A BROOVENT egyben arról tájékoztat, hogy:
  1. az adatok megadása önkéntes, az adatok pedig a kérdés megválaszolása után haladéktalanul törlésre kerülnek;
  2. a megadott személyes adatokat: kereszt- és vezetéknevet, cégnevet, beosztást, hivatalos e-mail címet és telefonszámot (amennyiben megadták) kizárólag a kezelés céljának megvalósításához szükséges ideig őrizzük meg, és a személyes adatok, azoknak a céloknak a megvalósítása után, amelyre gyűjtötték őket, haladéktalanul törölve lesznek a BROOKVENT adatbázisából;
  3. a személynek, akire az adatok vonatkoznak, jogában áll kérni a BROOKVENT cégtől, hogy hozzáférhessen az adataihoz, azokat kijavíthassa, törölhesse vagy a feldolgozásukat korlátozhassa, valamint megtilthatja a feldolgozásukat, továbbá jogában áll az adatait átvinni;
  4. bármikor lehetősége van a személyes adatainak a BROOKVENT általi kezelésére adott hozzájárulás visszavonására a rezgynacja@brookvent.pl címre küldött, „lemondás” tárgyú e-maillel, valamint, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja annak a feldolgozásnak a jogosságát, ami a hozzájárulása alapján, annak visszavonása előtt történt;
  5. az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása vagy megtagadása lehetetlenné teszi, hogy a BROOVENT az adatkezelés céljainak megvalósításával összefüggő intézkedéseket tegyen, beleértve, hogy válaszoljon a feltett kérdésre és más információkat szolgáltasson elektronikus úton;
  6. az átadott személyes adatokat a BROOVENT az általa végzett tevékenység keretében profilalkotásra használja fel, azoknak a céloknak a megvalósításához, azonban nem terjed ki rájuk az automatikus döntéshozatal;
  7. lehetőség van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi szervnél a Törvényben és a GDPR-ben rögzített előírások és szabályok szerint.

  Ezzel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén, kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen: rodo@brookvent.pl

 2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendeletének (EU Hivatalos Lapja L 119, 1. old.) 6. cikke 1. bek. a betűjének, valamint a GDRP cégünknél történt bevezetése alapján hozzájárulok, hogy a cégtől elektronikus úton, ajánlott termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi
  információkat kapjak az elektronikus úton teljesített szolgáltatásokról szóló, 2002. július 18-i törvény értelmében (Hiv.Közl.2017.1219 a későbbi módosításokkal)
  * amennyiben nem járul hozzá, kérünk, visszacsatoló információt, a rendelkezés a GIODO rendelet 2018.05.25-i hatásba lépésétől érvényes.
Go to Top