Szöveg, megbeszélni

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, którymi możecie być Państwo potencjalnie zainteresowani:

 1. Ustawy:
 2. Rozporządzenia:
  • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
   POBIERZ
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
   POBIERZ